fbpx
Image
Penetron
ĪSA INFORMĀCIJA PAR MATERIĀLIEM

Penetron materiālu sistēma sešu salikto un monolīto betona un dzelzsbetona konstrukciju hidroizolācijas nodrošināšanai izmantojamu materiālu kopējais nosaukums :
«Penetron » dziļi impregnējams hidroizolācijas materiāls būtiskai ūdensnecaurla idības palielināšanai
un mitruma kapilāras caurplūšanas caur betonu novēršanai

«Penekrit » šuvju hidroizolācijas materiāls pilienveida sūču un ūdens filtrācijas caur plaisām, šuvēm,
savienojumu vietām, komunikāciju pievades vietām, saslēgumu vietām un pi edurvietām novēršanai

«Penebar » šuvju hidroizolācijas materiāls ūdens filtrācijas caur šuvēm, savienojuma vietām,
komunikāciju pievades vietām, saslēgumu vietām un piedurvietām novēršanai

«Peneplag » ūdeni aizturošs hidroizolācijas materiāls momentān ai strūklojošu spiediena sūču
apturēšanai

«Vaterplag » ūdeni aizturošs hidroizolācijas materiāls ātrai strūklojošu spiediena sūču apturēšanai

«Penetron Admiks » hidroizolācijas piedeva betona maisījumiem būtiskai betona
ūdensnecaurlaidības, salizturīb as un stiprības rādītāju uzlabošanai .
Katrs materiāls ir specializēts, un tāpēc tie ir jāpielieto kompleksi

MATERIĀLU DARBĪBAS PRINCIPS
SISTĒMAS PENETRON IMPREGNĒJAMO MATERIĀLU ĪPATNĪBAS
SISTĒMAS PENETRON MATERIĀLU PIELIETOJUMA SFĒRAS
VIRSMAS SAGATAVOŠANA PIRMS SISTĒMAS PENETRON MATERIĀLU LIETOŠANAS
SASTĀVU SAGATAVOŠANA
KONSTRUKCIJU BETONA ELEMENTU HIDROIZOLĀCIJA
PLAISU, ŠUVJU, SALAI DUMU, PIEDURVIETU, K OMUNIKĀCIJU CAURLAID UMA VIETU HIDROIZOLĀ CIJA.
TEHNOLOĢI SKO CAURUMU HIDROIZOLĀCIJA PĒC VEIDŅU NOŅEMŠANAS
SPIEDIENA SŪČU LIKVIDĀCIJA
HORIZONTĀLĀS HIDROIZOLĀCIJAS ATJAUNOŠANA STARP BETONA PAMATIEM UN PORAINA MATERIĀLA SIENU
BETONA KONSTRUKCIJU HIDROIZOLĀCIJA BETONĒŠANAS LAIKĀ