fbpx

BETONA Plaisas remonts/hidroizolēšana

Plaisas betona grīdā ir bieži sastopama problēma, sevišķi, kad runa iet par vecām, nostāvējušām grīdām. Lai nepieļautu plaisu paplašināšanos un konstrukcijas bojājumus, tās obligāti ir jāremontē.
Plaisā var iekļūt svešķermeņi (sāls, ūdens utt.) un izraisīt betona un konstrukcijas koroziju un bojājumus.
Risinājums: Betona grīdas plaisu remontam ir nepieciešams izmantot Penekrīt/Penetron hidroizolācijas sistēmu. Plaisu vietām izveidot «U»-veida konfigurācijas zobrievojumus ar šķērsgriezumu ne mazāku kā 25х25 mm. Labi saslapināt zobrievojuma vietu un asptrādāt to ar Penetron pēc kā uzpildīt ar Penekrīt maisījumu.

MŪSU DARBI